Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 65/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 65/1993

Zagreb, 7. srpnja 1993.

1299

Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata

1300

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena električne energije

1301

Odluka o suglasnosti na cijene prirodnoga plina

1302

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u unutarnjem željezničkom prometu

1303

Odluka o najvišem iznosu telefonske pretplate

1304

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

1305

Odluka o dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

1306

Odluka o izmjeni i dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

1307

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini

1308

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini

1309

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama