Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 90/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 90/1993

Zagreb, 4. listopada 1993.

1748

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

1749

Uredba o izmjenama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

1750

Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1994. godine

1751

Odluka o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1994. godine

1752

Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata

1753

Odluka o suglasnosti na iznos radijske i televizijske pretplate

1754

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za prenamjenu produktovoda Bosanski Brod - Opatovac u plinovod, dionica Slavonski Brod - Vinkovci

1755

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika

1756

Podaci o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana i minimalni postotak od kvalitete i vrijednosti stana na dan 1. listopada 1993. godine

1757

IspravakZakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

1758

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

1759

Ispravak Odluke o izboru suca Općinskog suda u Našicama