Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 96/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 96/1993

Zagreb, 25. listopada 1993.

1876

Zakon o visokim učilištima

1877

Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti

1878

Zakon o državnim maticama

1879

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica

1880

Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi i zaštiti spomenika kulture

1881

Zakon o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Hrvatskog arhivskog vijeća

1882

Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

1883

Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

1884

Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika

1885

Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA

1886

Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

1887

Rješenje o carinskom kontingentu za uvoz sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji se ugrađuju u izvozni proizvod u 1993. godini