Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 99/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 99/1993

Zagreb, 2. studenoga 1993.

1916

Odluka o razrješenju veleposlanika Republike Hrvatske u Ministarstvu vanjskih poslova

1917

Odluka o razrješenju zamjenika ministra gospodarstva

1918

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra vanjskih poslova

1919

Odluka o visini kvota za korištenje kredita za primarne emisije za studeni 1993. godine

1920

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti

1921

Odluka o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

1922

Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu

1923

Odluka o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom

1924

Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih hrvatskih dinara u putničkom prometu s inozemstvom

1925

Odluka o svoti deviza koju domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putničkom prometu s inozemstvom

1926

Odluka o uvjetima pod kojima se domaća i strana valuta, čekovi i drugi vrijednosni papiri mogu unositi i iznositi iz Republike Hrvatske u poštanskim i drugim pošiljkama

1927

Indeks porasta cijena na malo u listopadu 1993. godine