Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 56/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 56/1994

Zagreb, 22. srpnja 1994.

1015

Rezolucija o mandatu Mirovnih snaga Ujedinjenih naroda (UNPROFOR) na području Republike Hrvatske

1016

Odluka o izmjeni Odluke o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Požega

1017

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb

1018

Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb

1019

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske

1020

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Vrbovec od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

1021

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Sveučilišta u Zagrebu

1022

Rješenje o razrješenju predsjednika Hrvatske komisije za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

1023

Rješenje o imenovanju predsjednika Hrvatske komisije za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

1024

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju požeško-slavonsku

1025

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja naknade dijela cijene diesel goriva profesionalnih ribara

1026

Pravilnik o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja

1027

Pravilnik o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

1028

Naredba o graničnim prijelazima za koje su osnovane granične veterinarske stanice

1029

Rješenje o određivanju cijene obrazaca izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu

1030

Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova autobusnog prijevoza u organiziranom turističkom prometu

1031

Pravilnik o službenim odorama djelatnika carinske službe RepubIike Hrvatske

1032

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1994.

1033

Statut Hrvatske obrtničke komore

1034

Naputak o načinu popunjavanja obrazaca platnog prometa za uplatu doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori

1035

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-448/1994. od 5. srpnja 1994.

1036

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-370/1994. od 5 srpnja 1994.

1037

Ispravak Zakona o plaćanju doplatnih maraka u unutarnjem poštanskom prometu

1038

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-483/1993.