Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 107/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 107/1995

Zagreb, 27. prosinca 1995.

1767

Zakon o investicijskim fondovima

1768

Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima

1769

Zakon o vodama

1770

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

1771

Odluka o razrješenju i izboru člana mandatno-imunitetnog odbora županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

1772

Odluka o razrješenju i izboru člana odbora za ustav i poslovnik županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

1773

Odluka o razrješenju i izboru člana odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

1774

Rješenje o odobrenju carinskog kontigenta za predmete kućanstva hrvatskih izbjeglica koje se vraćaju iz inozemstva

1775

Rješenje o odobrenju carinskog kontingenta za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala za zamjenu ili popravak opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima za 1996. godinu

1776

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1996. godini