GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 21/1995

29. ožujka 1995.


415

Odluka o proglašenju Zakona o tržišnoj inspekciji

416

Odluka o proglašenju Zakona o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

417

Odluka o proglašenju Zakona o prenošenju vlasništva i osnivačkih prava nad Nacionalnom i sveučilišnom bibliotekom u Zagrebu na Republiku Hrvatsku

418

Odluka o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1995. godinu

419

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za obilježavanje 50. obljetnice Bleiburških žrtava i žrtava Križnog puta

420

Uredbu o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Libijske Arapske Džamahirije

421

Uredbu o visini kamata na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

422

Uredba o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu

423

Uredba o izmjeni Zakona o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

424

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika

425

Naputak o pomoćnim šifarnicima i ostalim podacima za vođenje sudskoga registra

426

Odluka o dopuni Odluke o kontnom planu za banke i štedionice

427

Pravilnik o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma na proizvodima u trgovini robom na malo

428

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-180/1995. od 22. ožujka 1995

429

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-364/1994. od 15. ožujka 1995