Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 33/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 33/1995

Zagreb, 19. svibnja 1995.

646

Odluka o proglašenju Zakona o državnom pečatu Republike Hrvatske

647

Odluka o proglašenju Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske

648

Odluka o proglašenju Zakona o plaćanju doplatne marke "Hrvatska liga protiv raka" u unutarnjem poštanskom prometu.

649

Odluka o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje.

650

Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

651

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građenju

652

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

653

Odluka o koncesiji pomorskog dobra

654

Odluka o razrješenju i izboru člana Komisije za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

655

Odluka o imenovanju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

656

Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske g. Marijan Petrović imenuje se ministrom u Vladi Republike Hrvatske

657

Odluka o razrješenju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

658

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici i Federaciji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru

659

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici i Federaciji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Tuzli

660

Odluka o osnivanju državnih povjereništava za odlikovanja i priznanja

661

Odluka kojom potvrđujem izbor mr Antuna Pitlovića za župana Županije brodsko-posavske

662

Odluka kojom potvrđujem izbor g. Ivana Vučećia za podžupana Županije karlovačke

663

Uredba o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu

664

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i zadaćama Odbora za obnovu Osječke Tvrđe

665

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Direkcije za nadzor društava za osiguranje

666

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Direkcije za nadzor društava za osiguranje

667

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoroćnih vrijednosnih papira

668

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

669

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoroćnih vrijednosnih papira

670

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

671

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

672

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

673

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-28/1993. od 3. svibnja 1995

674

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-880/1994. 3. svibnja 1995

675

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-252/1995. od 16. svibnja 1995

676

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-461/1993. od 5. travnja 1995

677

Ispravak Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

678

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku razrednih svjedodžbi, te svjedodžbi o maturi i završnom ispitu u srednjim školama