Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 86/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 86/1995

Zagreb, 25. listopada 1995.

1391

Uredba o utvrđivanju položaja zvanja službenika i radnih mjesta namještenika u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i o razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razrede

1392

Rješenje o imenovanju zamjenice predstojnika Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine

1393

Rješenje o imenovanju pomoćnika predstojnika Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine

1394

Rješenje o odobrenju carinskog kontingenta za predmete kućanstva hrvatskih izbjeglica koje se vraćaju iz inozemstva

1395

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

1396

Pravilnik o dopuni Pravilnika o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja

1397

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama radijskih postaja, koje mogu upotrebljavati stranci, strane pravne osobe i diplomatska zastupstva

1398

Program posebnog dijela državnog stručnog isptia iz područja ugostlteljstva i turizma