GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 110/1996

30. prosinca 1996.

2154

Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

2155

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

2156

Odluka o izboru voditelja Izaslanstva, članova i zamjenika članova Izaslanstva Sabora Republike Hrvatske u Parlamentarnoj Skupštini Vijeća Europe za 1997. godinu

2157

Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju

2158

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-015-96-13-1-19/1 od 15. studenog 1996. godine

2159

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

2160

Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

2161

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

2162

Odluka o visini i načinu obračuna naknade za vađenje pijeska i šljunka

2163

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-269/1996. od 11. prosinca 1996.

2164

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-333/1996. od 11. prosinca 1996.

2165

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-359/1994. od 11. prosinca 1996.