GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 20/1996

13. ožujka 1996.

364

Odluka o razrješenju Nevena Madeya dužnosti zamjenika stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi

365

Odluka o postavljenju Nevena Madeya za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika _ stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi

366

Odluka o postavljenju mr. Nevena Jurice za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj

367

Odluka o popisu državnih voda

368

Odluka o utvrđivanju slivnih područja

369

Odluka o utvrđivanju granica vodnih područja

370

Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad javnom ustanovom Dječje odmaralište "Karlovac", p.o., Selce

371

Rješenje o imenovanju dr. Mate Matasa pomoćnikom ministra prosvjete i športa

372

Rješenje o imenovanju Nenada Stuparića, dr. med., pomoćnikom ministra zdravstva

373

Rješenje o razrješenju mr. Ivana Šimunovića položaja pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi

374

Rješenje o imenovanju Marijana Pokrajčića pomoćnikom ministra rada i socijalne skrbi

375

Rješenje o razrješenju Vlade Jelkovca dužnosti povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Skakavac

376

Rješenje o imenovanju Ivice Horvata povjerenikom Vlade Republike Hrvatske u Općini Skakavac

377

Rješenje o razrješenju Stjepana Brčića dužnosti direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

378

Rješenje o imenovanju Silvia Mićina direktorom Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

379

Rješenje o razrješenju Silvia Mićina položaja predstojnika Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća

380

Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća hrvatskog Zavoda za medicinu rada

381

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Ravnateljstva Hrvatskog povijesnog muzeja

382

Rješenje o razrješenju dr. Franje Kajfeža dužnosti predsjednika Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Krapinsko-Zagorsku

383

Rješenje o imenovanju Želimira Hitreca predsjednikom Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Krapinsko-Zagorsku

384

Pravilnik o naknadama za obavljanje poslova u prethodnom kaznenom postupku

385

Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca prekršajnih sudova

386

Objava o upisu u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke

387

Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbi o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla

388

Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbi o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla

389

Odluka o dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

390

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1994." i "1995."

391

Prosječni srednji tečaj za njemačku marku (DEM) za 1995. godinu