GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 51/1996

26. lipnja 1996.

957

Rješenje o imenovanju Milana Jenčića savjetnikom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

958

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka

959

Rješenje o razrješenju Antuna Šeda dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog stočarskog selekcionog centra

960

Rješenje o imenovanju prof. dr. Pave Caputa predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatskog stočarskog selekcijskog centra

961

Rješenje o razrješenju Biserke Petruša dužnosti člana Nadzornog odbora Hrvatske garancijske agencije

962

Rješenje o imenovanju Draženke Meničanin članom nadzornog odbora Hrvatske garancijske agencije

963

Naputak o načinu naknade bivšim političkim zatvorenicima

964

Naputak za provedbu Odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje drugog obroka javnoga duga dospjelog 31. prosinca 1995. godine

965

Naputak o sastavljanju financijskog izvješća proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje siječanj-lipanj

966

Pravilnik o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja

967

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za poslove inspektora zaštite bilja

968

Popis stručnih institucija koje imaju ovlast za izdavanje izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada

969

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu na porez na dohodak

970

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-200/96 od 12. lipnja 1996. godine

971

Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sprečavanju izloženosti devizne pozicije banaka valutnom riziku