GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 54/1996

8. srpnja 1996.

1002

Zakon o izmjenama Zakona o obnovi

1003

Zakon o izmjenama Zakona o visokim učilištima

1004

Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

1005

Odluka o proglašenju "Dana bijelog štapa"

1006

Odluka o potvrđivanju financijskog izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 1995. godinu

1007

Odluka o razrješenju dr. Branka Babca pučkog pravobranitelja

1008

Odluka o izboru Ante Klarića za pučkog pravobranitelja

1009

Odluka o imenovanju četiri člana Vijeća Hrvatske radio-televizije

1010

Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu

1011

Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišta u Splitu

1012

Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci

1013

Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

1014

Odluka o razrješenju Vladimira Ferenčevića dužnosti državnog pravobranitelja Županije Virovitičko-podravske

1015

Odluka o razrješenju Jelene Hatvalić dužnosti zamjenice državnog pravobranitelja Županije Osječko-baranjske

1016

Odluka o imenovanju Verice Kos za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1017

Odluka o imenovanju Marijana Blažeka za zamjenika državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1018

Odluka o imenovanju Barice Novosel za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1019

Odluka o imenovanju Arijane Breitenfeld za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1020

Odluka o imenovanju Mladena Crnjakovića za zamjenika državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1021

Odluka o imenovanju Mirjane Chour za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1022

Odluka o imenovanju Sanje Dumbović za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1023

Odluka o imenovanju Vinka Knezovića za zamjenika državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1024

Odluka o imenovanju Gordane Tomić-Palavršić za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1025

Odluka o imenovanju Jagode Ključarić za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1026

Odluka o imenovanju Suzane Kaniža za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1027

Odluka o imenovanju Josipa Margetića za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1028

Odluka o imenovanju Ivana Mahečića za zamjenika državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1029

Odluka o imenovanju Vesne Merlić za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1030

Odluka o imenovanju Vanje Perišin za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1031

Odluka o imenovanju Petra Roknića za zamjenika državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1032

Odluka o imenovanju Ane Sinković za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1033

Odluka o imenovanju Vlaste Samaržija za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1034

Odluka o imenovanju Vesne Sremac-Šoštar za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1035

Odluka o imenovanju Sanje Šegrt za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1036

Odluka o imenovanju Željke Šaškor za zamjenicu državnog pravobranitelja Grada Zagreba

1037

Odluka o imenovanju Zdenke Iveković za zamjenicu državnog pravobranitelja Županije Varaždinske

1038

Odluka o imenovanju Ljerke Keretić za zamjenicu državnog pravobranitelja Županije Varaždinske

1039

Odluka o imenovanju Milenka Perića za zamjenika državnog pravobranitelja Županije Osječko-baranjske

1040

Odluka o imenovanju Zorka Tomića za zamjenika državnog pravobranitelja Županije Osječko-baranjske

1041

Odluka o imenovanju Ljubice Klepić za zamjenicu državnog pravobranitelja Županije Osječko-baranjske

1042

Odluka o imenovanju Marka Kune za zamjenika državnog pravobranitelja Županije Osječko-baranjske

1043

Odluka o imenovanju Vladimira Trusića za zamjenika državnog pravobranitelja Županije Brodsko-posavske

1044

Odluka o imenovanju Vesne Lazarić za zamjenicu državnog pravobranitelja Županije Brodsko-posavske

1045

Odluka o imenovanju Tihana Hilje za zamjenika državnog pravobranitelja Županije Dubrovačko-neretvanske

1046

Odluka o imenovanju Boni Cebalo za zamjenicu državnog pravobranitelja Županije Dubrovačko-neretvanske

1047

Odluka o imenovanju Nede Klepac za zamjenicu državnog pravobranitelja Županije Dubrovačko-neretvanske

1048

Odluka o imenovanju Zorana Avramovića za zamjenika državnog pravobranitelja Županije Sisačko-moslavačke

1049

Odluka o imenovanju Javorke Martinić za zamjenicu državnog pravobranitelja Županije Krapinsko-zagorske

1050

Odluka o imenovanju Tome Božića za zamjenika državnog pravobranitelja Županije Krapinsko-zagorske

1051

Odluka o imenovanju Biserke Brunović za zamjenicu državnog pravobranitelja Županije Koprivničko-križevačke

1052

Odluka o imenovanju Nade Poznić za zamjenicu državnog pravobranitelja Županije Koprivničko-križevačke

1053

Odluka o imenovanju Marije Kovač za zamjenicu državnog pravobranitelja Županije Virovitičko-podravske

1054

Odluka o imenovanju Vesne Bjelousov za zamjenicu državnog pravobranitelja Županije Požeško-slavonske

1055

Odluka o imenovanju Ilke Leko za zamjenicu državnog pravobranitelja Županije Požeško-slavonske

1056

Odluka o postavljenju dr. Ivana Ilića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji

1057

Odluka o postavljenju Krešimira Žnidarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji

1058

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje privremenog konzularnog predstavništva Republike Češke u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Opatiji

1059

Odluka o osnivanju Posebnog računa za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

1060

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje

1061

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

1062

Odluka o dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

1063

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti

1064

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obvezi banaka da održavaju određeni odnos između deviznih potraživanja i deviznih obveza

1065

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-697/1995 od 26. lipnja 1996.

1066

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-321/1992 od 26. lipnja 1996.