GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 134/1997

12. prosinca 1997.

1929

Odluka o postavljenju dr. Đorđa Pribičevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji

1930

Odluka o imenovanju Davorina Zagorščaka za generalnog konzula Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini

1931

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

1932

Odluka o uvjetima za obavljanje pojedinih bankovnih poslova

1933

Odluka o obvezi ovlaštenih banaka i štedionica da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti

1934

Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju deviznih sredstava ovlaštene banke i štedionice

1935

Odluka o sprečavanju izloženosti devizne pozicije ovlaštenih banaka i štedionica valutnom riziku

1936

Odluka o dopuni Odluke o načinu obavljanja mjenjačkih poslova

1937

Odluka o izmjeni Odluke o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane rizične aktive banaka i štedionica

1938

Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka banaka i štedionica

1939

Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavaka banaka i štedionica

1940

Odluka o izmjeni Odluke o načinu izračunavanja kapitala banaka i štedionica

1941

Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "1997."

1942

Odluka o osnovici i stopi za obračunavanje i plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1998. godini

1943

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-630/1996, U-III-669/1996, U-III-731/1996, U-III-732/1996 od 19. studenog 1997.