GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 66/1997

30.lipnja 1997.

1046

Odluka o dodjeli odlikovanja Nj. E. Xie Xiqin, veleposlaniku Narodne Republike Kine Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

1047

Odluka o dodjeli odlikovanja Nj. E. Vasile Leca, veleposlaniku Rumunjske Redom kneza Branimira s ogrlicom

1048

Odluka o dodjeli odlikovanja Nj. E. Ljubčo Troharov, veleposlaniku Republike Bugarske Redom kneza Branimira s ogrlicom

1049

Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja

1050

Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja

1051

Rješenje o razrješenju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske i Istarske županije

1052

Rješenje o imenovanju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske i Istarske županije

1053

Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje dužnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju

1054

Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Koprivničko-križevačku županiju

1055

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: Su-106/1997 od 27. lipnja 1997.

1056

Pravilnik o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

1057

Pravilnik o rokovima i načinu isplate razlika mirovina i drugih novčanih primanja od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996.

1058

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1059

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. veljače 1995.

1060

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. veljače 1995.

1061

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1995.

1062

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995.

1063

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1995.

1064

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1065

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1995.

1066

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. lipnja 1995.

1067

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1995.

1068

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995.

1069

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1995.

1070

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1071

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1995.

1072

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1995.

1073

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995.

1074

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995.

1075

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1995.

1076

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1077

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1996.

1078

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1996.

1079

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1996.

1080

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996.

1081

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1996.

1082

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1083

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1996.

1084

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. svibnja 1996.

1085

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1996.

1086

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996.

1087

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1996.

1088

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1089

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1996.

1090

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1996.

1091

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknadu plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1996.

1092

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996.

1093

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1996.

1094

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1095

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996.

1096

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996.

1097

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1996.

1098

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996.

1099

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1996.

1100

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1995.

1101

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. veljače 1995.

1102

OdOdluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1995.

1103

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995.

1104

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1995.

1105

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1995.

1106

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. lipnja 1995.

1107

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1995.

1108

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995.

1109

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1995.

1110

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1995.

1111

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1995.

1112

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995.

1113

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995.

1114

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1995.

1115

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996.

1116

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1996.

1117

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1996.

1118

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996.

1119

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1996.

1120

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996.

1121

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. svibnja 1996.

1122

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1996.

1123

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996.

1124

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1996.

1125

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996.

1126

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1996.

1127

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1996.

1128

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996.

1129

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1996.

1130

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996.

1131

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996.

1132

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknadu plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1996.

1133

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996.

1134

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1996.

1135

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1995.

1136

Odluka o visini minimalne naknade od 1. veljače 1995.

1137

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. veljače 1995.

1138

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. veljače 1995.

1139

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995.

1140

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1995.

1141

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1995.

1142

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1995.

1143

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. lipnja 1995.

1144

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. lipnja 1995.

1145

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995.

1146

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1995.

1147

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1995.

1148

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1995.

1149

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. srpnja 1995.

1150

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1995.

1151

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995.

1152

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu 1. srpnja 1995.

1153

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996.

1154

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1996.

1155

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. siječnja 1996.

1156

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1996.

1157

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996.

1158

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu 1. siječnja 1996.

1159

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996.

1160

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1996.

1161

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. svibnja 1996.

1162

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. svibnja 1996.

1163

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996.

1164

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu 1. svibnja 1996.

1165

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996.

1166

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1996.

1167

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. srpnja 1996.

1168

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1996.

1169

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996.

1170

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu 1. srpnja 1996.

1171

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996.

1172

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996.

1173

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1. prosinca 1996.

1174

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1996.

1175

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996.

1176

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu 1. prosinca 1996.

1177

Odluka o usklađivanju mirovina doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995.

1178

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995.

1179

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995.

1180

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996.

1181

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996.

1182

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996.

1183

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996.

1184

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1997.