GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 159/1998

14. prosinca 1998.

1951

Odluka o utvrđivanju plaće određenih državnih dužnosnika

1952

Odluka o utvrđivanju plaće zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba, zamjenika tajnika Vlade i podžupana

1953

Nastavak obnove ratom stradalih područja

1954

Obvezatni naputak o načinu i postupku ostvarivanja prava na obnovu i stambeno zbrinjavanje određenih osoba

1955

Program o uređenju tržišta šećera u Republici Hrvatskoj za 1998/99. godinu

1956

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za proizvodnju i skladištenje životinjske hrane

1957

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pošiljkama proizvoda životinjskoga podrijetla za koje ne postoje veterinarsko-zdravstvene smetnje pri uvozu u Republiku Hrvatsku i provozu preko teritorija Republike Hrvatske

1958

Pravilnik o mjerilima i načinu raspodjele dopusnica za međunarodni slobodni prijevoz tereta

1959

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

1960

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, umjeravanja etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanja mjerila, provjere pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija

1961

Odluka o izmjeni Odluke o nadzornom izvješću za banke i štedionice i naputcima za popunjavanje nadzornog izvješća

1962

Odluka o osnivanju ispostava

1963

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju dionica privatnim izdanjem trgovačkom društvu ADRIA d.d. Zadar

1964

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju dionica privatnim izdanjem trgovačkom društvu TRŠĆANSKA ŠTEDIONICA - BANKA d.d. Zagreb

1965

Rješenje o odobrenju prospekta za uvrštenje svih dionica u službenu kotaciju Zagrebačke burze dioničkom društvu PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. Koprivnica

1966

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju komercijalnih zapisa PLIVE d.d.

1967

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-687/1998 od 8. prosinca 1998.

1968

Odluka o ispravku Odluke o dodjeli odlikovanja broj 01-051-98882/1