GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 160/1998

16. prosinca 1998.

1969

Uredba o dopuni Uredbe o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba

1970

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Kornati

1971

Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Split za osnivanje Slobodne zone luke Split

1972

Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica u kunama

1973

Odluka o dopuni Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata Hrvatske narodne banke

1974

Odluka o uvjetima za odobrenje kratkoročnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni kredit)

1975

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke

1976

Odluka o izmjeni Odluke o opsegu, obliku i sadržaju programa revizije i izvještaja o reviziji banaka i štedionica

1977

Objava o brisanju iz upisnika proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

1978

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-441/1995, U-II-624/1995, U-II-831/1995, U-II-345/1996, U-II-444/1996, U-II-1011/1997. od 2. prosinca 1998.

1979

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-141/1996, U-II-290/1996, U-II-439/1996, U-II-922/1996, U-II-507/1998, U-II-703/1998, U-II-762/1998. od 2. prosinca 1998.

1980

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-277/1998, U-II-278/1998, U-II-284/1998. od 2. prosinca 1998.

1981

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-276/1998. od 2. prosinca 1998.

1982

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-871/1998. od 30. studenoga 1998.