GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 34/1998

12. ožujka 1998.

431

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife

432

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju privrednoga i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih morskih životinja na području Velebitskog kanala

433

Pravilnik o dopuni Pravilnika o privrednom i sportskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja

434

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost

435

Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

436

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu CORA d.o.o. Zagreb

437

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Violeti Crnogaj iz Zagreba

438

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Niki Deliću iz Zagreba

439

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-749/1995 od 4. ožujka 1998.

440

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-145/1996 od 4. ožujka 1998.

441

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-26/1997 od 4. ožujka 1998.

442

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-39/1998 od 2. ožujka 1998.