GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 94/1998

10. srpnja 1998.

1284

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima putnih isprava hrvatskih državljana

1285

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna

1286

Odluka o upisu u obrtničke i druge srednje strukovne škole, u sustav obrazovanja propisan odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu, za školsku godinu 1998/1999.

1287

Pravilnik o uvjetima za obavljanje arheološkog istraživanja spomenika kulture na morskom dnu ili morskom podzemlju unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

1288

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratečih djelatnosti

1289

Pravilnik o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave

1290

Izmjena Naputka za subvencioniranje izletničkih programa "HRVATSKA BAŠTINA"

1291

Rješenje o određivanju Zavoda za imunologiju Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i imunoloških bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

1292

Pravilnik o obračunu i plačanju naknade za korištenje voda

1293

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o broju područnih obrtničkih komora i njihovom teritorijalnom obuhvatu

1294

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtničke komore

1295

Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini i ugostiteljstvu

1296

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - tankeri za kemikalije, Izmjene i dopune (1998)

1297

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - kontejneri, Izmjene i dopune (1998)

1298

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-720/1996 od 11. lipnja 1998. i Izdvojeno mišljenje

1299

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-737/1996 od 1. srpnja 1998.

1300

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-78/1998 od 1. srpnja 1998.