GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 2/1997

11. veljače 1997.

9

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske

10

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture

11

Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o pripravnosti, akciji i suradnji za slučaj onečišćenja uljem, iz 1990. godine

12

Zakon o potvrđivanju Protokola, iz 1992. godine o izmjeni Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, iz 1969. godine.

13

Zakon o potvrđivanju Protokola, iz 1992. godine o izmjeni Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem, iz 1971.godine

14

Zakon o potvrđivanju Atenske konvencije iz 1974. godine o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, s protokolima iz 1976. i 1990. godine

15

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o veterinarskoj suradnji

16

Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite bilja

17

Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji

18

Odluka o pristupanju Mnogostranom sporazumu o komercijalnim pravima neredovitog zračnog prometa u Europi