Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 4/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 4/1990

Zagreb, 6. veljače 1990.

36

Odluka o visini premije za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke i visini tržne cijene i troškova umjetnog osjemenjivanja stoke

37

Odluka o visini premije za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana

38

Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnike Republičke stručne komisije za vinogradarstvo i vinarstvo

39

Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima

40

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-111/1988 od 27. prosinca 1989.

41

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-331/1988 od 27. prosinca 1989.

42

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-211/1988 od 27. prosinca 1989.

43

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-241/1988 od 27. prosinca 1989.

44

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-22/1988 od 27. prosinca 1989.

45

Odluka o usklađivanju vrijednosti bođa Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika s indeksom porasta prosječnog mjesečnog isplaćenog čistog osobnog dohotka po radniku u privredi SRH

46

Odluka o visini stope doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 1990. godinu

47

Odluka o privremenim osnovicama osiguranja koja služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i uplatu doprinosa za to osiguranje

48

Odluka o privremenim osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje

49

Odluka o visini privremene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje u 1990. godini

50

Odluka o valorizaciji iznosa učešća korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove

51

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990.

52

Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

53

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

54

Odluka o povećanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

55

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990.

56

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

57

Odluka o privremenom usklađivanju doplatka za djecu od 1. siječnja 1990.