Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 6/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 6/1991

Zagreb, 13. veljače 1991.

153

Uredba o Leksikografskom zavodu "Miroslav Krleža"

154

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske

155

Odluka o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila

156

Odluka o ukidanju Kazneno-popravnog doma u Staroj Gradiški

157

Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za prodajuelektrične energije

158

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog pravca E-59 i M-11 kao auto-ceste, dionica Gubaševo - Krapina

159

Odluka o potvrđivanju Statuta Javnog poduzeća "Narodne novine"

160

Rješenje o imenovanju šefa Kabineta predsjednika Vlade Republike Hrvatske

161

Rješenje o razrješenju šefa Kabineta predsjednika Vlade Republike Hrvatske

162

Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda za odnose s republikama i pokrajinama

163

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnim ispitima zdravstvenih radnika

164

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade šumskogospodarskih osnova područja, osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenje šumama

165

Objava o upisu u Registar proizvođača šumskog sjemena

166

Objava o upisu u Registar proizvođača šumskog sadnog materijala