Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 11/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 11/1991

Zagreb, 12. ožujka 1991.

327

Zakon o usmjerenom obrazovanju

328

Zakon o zaštiti od požara

329

Uredba o Gospodarskom savjetu Vlade Republike Hrvatske

330

Upute o sadržaju i načinu uređivanja poslova od posebnog društvenog interesa u statutu organizacija usmjerenog obrazovanja

331

Odluka o prestanku važenja odredbe člana 91. stava 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

332

Odluka o ocjenjivanju ustavnosti odredbe člana 95. stava 2. zakona o izboru organa upravljanja i drugih organa u organizacijama udruženog rada

333

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-285/1989. od 14. veljace 1991.

334

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova i radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem