Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 50/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 50/1991

Zagreb, 27. rujna 1991.

1231

Uredba o osnivanju i radu Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj

1232

Odluka o razvrstavanju magistralnih cesta

1233

Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje visine naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

1234

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj

1235

Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon

1236

Pravilnik o polaganju ispita za vozače vozila na motorni pogon

1237

Pravilnik o imenovanju Komisija za provođenje vozačkih ispita

1238

Pravilnik o iskaznici prosvjetnog inspektora

1239

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja svibanj - srpanj 199 1. i travanj - lipanj 1991., te o prosječno isplaćenom istom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec srpanj 1991. godine

1240

Ispravak Naredbe o organizaciji rada u osnovnim i srednjim školama u 1991/92. školskoj godini