Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 58/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 58/1991

Zagreb, 7. studenoga 1991.

1561

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra obrane

1562

Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima

1563

Uredba o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima

1564

Uredba o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja

1565

Uredba o utvrđivanju tečaja za obračun carina i drugih uvoznih pristojbi

1566

Odluka o osnivanju graničnih veterinarskih stanica

1567

Odluka o utvrđivanju općina u kojima se koriste sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine

1568

Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 1991. godine

1569

Pravilnik o kalendaru rada srednjih škola u 1991/92. školskoj godini