Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 2/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 2/1992

Zagreb, 15. siječnja 1992.

18

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Našice

19

Odluka o imenovanju časnika Hrvatske vojske na dužnosti u Glavnom stožeru

20

Uredba o iskazivanju i procjenjivanju protupravno oduzetih sredstava u drugim republikama i pokrajinama bivše SFR Jugoslavije.

21

Uredba o iskazivanju sredstava, potraživanja, obveza i šteta u ratnim uvjetima

22

Uredba o osnivanju Brodarskog instituta

23

Uredba o dopuni Uredbe o administrativnim taksama

24

Odluka o Republičkom fondu "Kralj Zvonimir"

25

Odluka o početku primjene Carinske tarife

26

Rješenje o razrješenju direktora Hrvatskog fonda za razvoj

27

Rješenje o imenovanju direktora Hrvatskog fonda za razvoj

28

Rješenje o imenovanju direktora Republičkog zavoda za plan, analize i prognoze u Ministarstvu gospodarskog razvitka

29

Pravilnik o smetnjama za otpust iz hrvatskog državljanstva glede vojne obveze

30

Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza

31

Aneks Općem kolektivnom ugovoru

32

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije Varaždin u 1991. godini

33

Ispravak Zakona o dopunama Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

34

Ispravak Odluke o načinu formiranja cijena određenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo

35

Ispravak Odluke o načinu formiranja cijena proizvoda iz uvoza

36

Ispravak Odluke o privremenom financiranju Hrvatske gospodarske komore za razdoblje siječanj - ožujak 1992.godine