Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 44/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 44/1992

Zagreb, 14. srpnja 1992.

1099

Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim podrućjima Republike Hrvatske

1100

Uredba o područjima na kojima če se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere

1101

Uredba o kontroli cijena pšeničnog brašna i kruha

1102

Odluka o visini naknade za obvezne zdravstvene preglede bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske

1103

Odluka o dopuni Odluke o određivanju robe na koju se plaća posebna pristojba za izravnanje poreznog opterećenja uvezene robe u 1991. i 1992. godini

1104

Odluka o dopuni Odluke o plačanju posebne takse na uvezenu robu u 1992. godini

1105

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra turizma

1106

Rješenje

1107

Rješenje

1108

Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora poduzeća "Pomorski centar za elektroniku" - Split

1109

Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora poduzeća "Pomorski centar za elektroniku" - Split

1110

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Brodarskog instituta, d.o.o. Zagreb

1111

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Brodarskog instituta,d.o.o. Zagreb

1112

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Brodarskog instituta d.o.o. Zagreb

1113

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Uprave Nacionalnog parka "Plitvička jezera"

1114

Naredba o proglašenju područja općine Bjelovar zaraženim i područja općina Križevci i Koprivnica ugroženim područjima od zarazne bolesti bruceloze životinja

1115

Rješenje o izmjenama Rješenja oodređivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon

1116

Popis lijekova odobrenih za uporabu u Republci Hrvatskoj na dan 1. lipnja 1992.

1117

Obvezatne upute br. I.

1118

Obvezatne upute br. II.

1119

Obvezatne upute br. III.

1120

Obvezatne upute br. IV.

1121

Obvezatne upute br. V.

1122

Obvezatne upute br. VI.

1123

Obvezatne upute br. VII.

1124

Obvezatne upute br. VIII.

1125

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-14/1987. od 24. lipnja 1992.

1126

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-183/1992. od 8. srpnja 1992.

1127

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-178/1991. od 8. srpnja 1992.

1128

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-179/1992. od 8. srpnja 1992.

1129

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-189/1992. od 10. srpnja 1992.

1130

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske

1131

Ispravak Zakona o dopuni Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

1132

Ispravak Uredbe o adminstrativnim taksama

1133

Ispravak Rješenja Ustavnog suda RepubIike Hrvatske broj U-I-231/ 1990

1134

Ispravak Upute za isplatu plaća