Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 61/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 61/1992

Zagreb, 2. listopada 1992.

1636

Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

1637

Uredba o izmjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

1638

Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

1639

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

1640

Uredba o uvjetima uz koje ovlaštene banke mogu prodavati devize domaćim fizićkim osobama

1641

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama

1642

Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak zgrada s više stanova oštećenih ratnim razaranjima

1643

Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak obiteljskih stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih ratnim razaranjima

1644

Uredba o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inezemstvu

1645

Uredba o upisu u sudski registar

1646

Uredba o Uređu za odnose s javnošću

1647

Uredba o izmjenama Uredbe o Uredu za UNPROFOR

1648

Odluka o izmjenama Odluke o određivanju najnižh svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaju

1649

Odluka o suglasnosti na iznos radijske i televizijske pretplate

1650

Odluka o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1992. godini

1651

Izmjene Općih uvjeta isporuke električne energije