Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 65/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 65/1992

Zagreb, 10. listopada 1992.

1720

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

1721

Uredba o drevnim taksama na zgrade za odmor, odmarališta, cestovna motorna vozila i plovne objekte

1722

Uredba o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba

1723

Uredba o izmjeni Zakona o slobodnim zonama

1724

Uredba o neprimjenjivanju Zakona o privremenim mjerama o iztnjenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju

1725

Uredba o izmjeni Uredbe o namjenskim sredstvima za pokriće gubitaka Hrvatske elektroprivrede

1726

Odluka o suglasnosti na povećanje cijene električne energije

1727

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u unutarnjem željezničkom prometu

1728

Odluka o određivanju najviših cijena pšeničnog brašna i kruha tipa 850

1729

Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata

1730

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prirodnog plina

1731

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i oduzimanja iz posjeda nekretnina u k. o. Kutina