Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 71/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 71/1992

Zagreb, 28. listopada 1992.

1887

Uredba o statusu prognanika i izbjeglica

1888

Uredba o plaćama

1889

Uredba o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine

1890

Uredba o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada

1891

Uredba o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske

1892

Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima

1893

Uredba o osnivanju poduzeća "lmostroj Imotski"

1894

Uredba o izmjenama Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

1895

Uredba o izmjenama Uredbe o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991.

1896

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o Uredu za prognanike i izbjeglice

1897

Odluka o ograničenju izvoza odredenih proizvoda

1898

Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje igračnice

1899

Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom i automata za zabavne igre u ugostiteljskim objektima

1900

Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba

1901

Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje zabavnog kluba

1902

Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanju odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama i robno-novčane lutrije, koji se organiziraju na širem području Republike Hrvatske

1903

Odluka o socijalnom minimumu

1904

Odluka o valorizaciji pomoći i naknada u socijalnoj skrbi

1905

Odluka o iznosu minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za mjesec listopad 1992. godine