Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 83/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 83/1992

Zagreb, 2. prosinca 1992.

2174

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu

2175

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu

2176

Zakon o humanitarnoj pomoći

2177

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu

2178

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

2179

Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka

2180

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta u Republici Hrvatskoj

2181

Odluka o izmjeni Odluke o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama