Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 86/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 86/1992

Zagreb, 12. prosinca 1992.

2211

Uredba o stavljanju izvan snage dijela Uredbe o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

2212

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u Madridu

2213

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Rumunjskoj, sa sjedištem u Bukureštu

2214

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem u Santiagu

2215

Odluka o imenovanju člana Predsjedničkog vijeća

2216

Ukaz

2217

Ukaz

2218

Ukaz

2219

Ukaz

2220

Ukaz

2221

Uredba o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske

2222

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

2223

Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik" d.o.o.

2224

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javnog poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije

2225

Rješenje o razrješenju predstojnika Ureda za UNPROFOR i Promatračku misiju EZ

2226

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju

2227

Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola

2228

Zakon o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske

2229

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

2230

Kolektivni ugovor za grafičko-prerađivačku i novinsko-nakladničku djelatnost

2231

Kolektivni ugovor tekstilne i odjevne, kožarsko-preradivačke i gumarske industrije Hrvatske

2232

Ispravak odluke Ustavnog suda RepubIike Hrvatske broj U-III-169/1991.