Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 88/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 88/1992

Zagreb, 21. prosinca 1992.

2274

Odluka o imenovanju članova Komisije za koordinaciju aktivnosti vezanih uz nalaz i prodaju "Seusove kolekcije"

2275

Ukaz

2276

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

2277

Rješenje o razrješenju direktora Republičkog fonda osnovnog školstva

2278

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra kulture i prosvjete

2279

Rješenje o razrješenju direktora Republičkog fonda socijalne zaštite

2280

Rješenje o imenovanju direktora Republičkog fonda socijalne zaštite

2281

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi

2282

Rješenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika izdavačke djelatnosti Javnog poduzeća "Narodne novine"

2283

Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Narodne novine"

2284

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Narodne novine"

2285

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poslovnim knjigama poreznih obveznika

2286

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju porezne prijave

2287

Pravilnik o izinjenaina i dopunama Pravilnika o naičnu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana te načinu i postupku utvriđivanja visine stanarine za pojedini stan

2288

Naredba o mjerama sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovu financiranju u 1993. godini

2289

Uputa za primjenu Uredbe o posebnim mjerama za ostvarivanje carinskog nadzora u svezi s prikupljanjem, preuzimanjem i čuvanjem motornih vozila i drugih vozila te plovnih objekata i njihovih dijelova, pod carinskim nadzorom, te načinom njihove prodaje i rasporedu sredstava dobivenih njihovom prodajom

2290

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

2291

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. rujna 1992.

2292

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. rujna 1992.

2293

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaaju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. rujna 1992.

2294

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1992.

2295

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. rujna 1992.

2296

Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenjeod 1. rujna 1992.

2297

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992.

2298

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godinaprema razini osobnih dohodaka iz godine 1992.

2299

Odluka o izmjeni vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

2300

Podatak o prosjećno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u privredi Hrvatske za mjesec listopad 1992. godine

2301

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja kolovoz-listopad i srpanj - rujan 1992. godine te o prosječnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec listopad 1992. godine