Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 112/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 112/1993

Zagreb, 17. prosinca 1993.

2134

Odluka o postavljanju za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Peru, sa sjedištem u Santiagu.

2135

Odluka o imenovanju zamjenika ministra gospodarstva

2136

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra vanjskih poslova

2137

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra vanjskih poslova

2138

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra financija

2139

Uredba o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

2140

Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija

2141

Pravilnik o obrascu potvrde o smrti

2142

Naredba o vođenju nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog posla i kreditnog posla s inozemstvom

2143

Naredba o vođenju nadzorne knjige koju vode proizvođači i korisnici zlata

2144

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1994. godini

2145

Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

2146

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1993.

2147

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1993.

2148

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1993.

2149

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1993.

2150

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1993.

2151

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

2152

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

2153

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava kada je osigurana osoba upućena u drugo mjesto radi ocjene radne sposobnosti