Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 117/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 117/1993

Zagreb, 31. prosinca 1993.

2276

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

2277

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi

2278

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave

2279

Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1994. godini

2280

Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika u 1994. godini

2281

Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika u 1994. godini

2282

Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu u 1994. godini

2283

Zakon o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje

2284

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju

2285

Odluka o privremenom financiranju javnih potreba i Privremenom proračunu Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 1994. godine

2286

Odluka o davanju pomoći županijama odnosno općinama u sastavu županija za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u 1993. godini

2287

Odluka o valorizaciji katastarskoga prihoda

2288

Naputak o obračunu i uplati poreza na dobit i o revalorizaciji kod pravnih osoba za 1983. godinu

2289

Odluka o prirezu na porez na dohodak

2290

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-239/1993 od 1. prosinca 1993.