Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 66/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 66/1993

Zagreb, 9. srpnja 1993.

1310

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje

1311

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

1312

Zakon o posebnom porezu na kavu

1313

Završni račun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu

1314

Završni račun Stalne rezerve Republike Hrvatske za 1992. godinu

1315

Odluka o potvrdi Godišnjeg obračuna Narodne banke Hrvatske za 1992. godinu

1316

Odluka o potvrdi Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1993. godinu

1317

Odluka o utvrđivanju visine i namjene kredita do koje se Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske može zadužiti kod poslovnih banaka na teritoriju Hrvatske

1318

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra turizma

1319

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra turizma

1320

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra turizma

1321

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra turizma

1322

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra znanosti i tehnologije

1323

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra znanosti i tehnologije

1324

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra znanosti i tehnologije

1325

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra znanosti i tehnologije

1326

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra znanosti i tehnologije

1327

Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Brodarskog instituta

1328

Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Brodarskog instituta

1329

Naredba o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

1330

Kolektivni ugovor za za vodoprivrednu djelatnost

1331

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-123/1992. od 9. lipnja 1993.

1332

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-324/1992. od 15. lipnja 1993.

1333

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-151/1993. od 15. lipnja 1993.

1334

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-237/1993. od 15. lipnja 1992.

1335

Ispravak Odluke o dopuni Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini

1336

Ispravak Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja i djelovanju školskih prometnih jedinica i prometnih jedinica mladeži