Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 72/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 72/1993

Zagreb, 28. srpnja 1993.

1481

Odluka o plaćanju poreza iz neto-plaća i drugih osobnih primanja

1482

Odluka o doznačivanju (alokaciji) sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove

1483

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Čakovec

1484

Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća "Imostroj Imotski" d.o.o.

1485

Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Lutrije Hrvatske" d. o. o.

1486

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o matičnom broju

1487

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1488

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1993.

1489

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1993.

1490

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1993.

1491

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1993.

1492

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1993.

1493

o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1993.

1494

Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1993. do 30. travnja 1993.

1495

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993.

1496

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1993.

1497

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1993.

1498

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1993.

1499

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1993.

1500

Kolektivni ugovor za zaposlene u poljoprivredi i prehrambenoj industriji Hrvatske

1501

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala

1502

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-354/1992. od 7. srpnja 1993.