Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 77/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 77/1993

Zagreb, 20. kolovoza 1993.

1591

Zakon o obrtu

1592

Pravilnik o službenim odorama inspektora i drugih ovlaštenih djelatnika Financijske policije

1593

Naredba o graničnim koridorima

1594

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

1595

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1993.

1596

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1993.

1597

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike-vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost za godinu 1993.

1598

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1993.