Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 88/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 88/1993

Zagreb, 1. listopada 1993.

1719

Odluka o postupku davanja suglasnosti stranim vojnim izaslanicima

1720

Odluka o postupku imenovanja i zadaćama vojnih izaslanika Republike Hrvatske

1721

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u unutarnjem željezničkom prometu

1722

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Zagreb - Macelj, dionice Krapina - Macelj

1723

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju retencije "Gračec" u katastarskoj općini Gračani

1724

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnoga plinovoda MRS Konjščina - MRS Sveti Ivan Zelina

1725

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju plinovoda Strizivojna - Đakovo

1726

Završni račun Proračuna Općine Vrbovsko za 1992. godinu

1727

Završni račun Proračuna Općine Novi Marof za 1992. godinu

1728

Završni račun Proračuna Općine Našice za 1992. godinu

1729

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja Jadranskog mora u Republici Hrvatskoj

1730

Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za listopad 1993. godine

1731

Odluka o odobravanju reeskontnih i lombardnih kredita

1732

Odluka o visini kvota za prodaju deviza Narodnoj banci Hrvatske za listopad 1993. godine

1733

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za listopad 1993. godine

1734

Odluka o prestanku važenja Odluke o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba

1735

Odluka o imenovanju tajnika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

1736

Odluka o izboru predsjednika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i dva zamjenika predsjednika

1737

Indeks porasta cijena na malo u rujnu 1993. godine

1738

Ispravak Odluke o plaćanju poreza iz neto-plaća i drugih osobnih primanja