Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 89/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 89/1993

Zagreb, 4. listopada 1993.

1739

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

1740

Uredba o izmjenama Carinskog zakona

1741

Uredba o dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji

1742

Uredba o plaćama

1743

Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe

1744

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini

1745

Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za carinski kontingent

1746

Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju

1747

Uputa za primjenu Uredbe o plaćama