Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 30/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 30/1994

Zagreb, 15. travnja 1994.

520

Zakon o prostornom uređenju

521

Zakon o zaštiti prirode

522

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

523

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

524

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi

525

Odluka o odobrenju Godišnjeg obračuna Državnog ravnateljstva za robne rezerve za 1993. godinu

526

Odluka o odobrenju Financijskog plana Državnog ravnateljstva za robne rezerve za 1994. godinu

527

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo

528

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za vanjsku politiku

529

Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

530

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu

531

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina

532

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež

533

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport

534

Odluka o razrješenju i izboru dopredsjednika i člana Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo

535

Odluka o izboru člana Odbora za pomorstvo, promet i veze

536

Odluka o razrješenju člana i izboru dva člana Odbora za predstavke i pritužbe

537

Odluka o izboru člana Mandatno-imunitetne komisije Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

538

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Izvršnog odbora Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji

539

Odluka o imenovanju predsjednika i dva člana Hrvatskog arhivskog vijeća

540

Odluka o razrješenju i imenovanju dva člana Komisije za utvrdivanje ratnih i poratnih žrtava iz reda zastupnika

541

Odluka o razrješenju dužnosti člana Upravnog odbora Hrvatske kreditne banke za obnovu

542

Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Hrvatske kreditne banke za obnovu

543

Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju

544

Odluka o imenovanju glavnog državnog revizora

545

Odluka o imenovanju četiri zamjenika javnog pravobranitelja Republike Hrvatske

546

Odluka o razrješenju dužnosti općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Pula

547

Odluka o razrješenju dužnosti općinskog državnog odvjetnika u Općinskom drevnom odvjetništvu Zagreb

548

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Zagreb

549

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog državog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Zagreb

550

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Požega

551

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Split

552

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb

553

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Dubrovnik

554

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Dubrovnik

555

Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Pula

556

Odluka o imenovanju zamjenice okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Zagreb

557

Odluka o imenovanju zamjenice okružnog drevnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Zagreb

558

Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Ogulin

559

Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Sisak

560

Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb

561

Odluka o pohvali sudionika konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrnu

562

Odluka o visini doprinosa u korist Hrvatskog Crvenog križa

563

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Valpovu

564

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Novoj Gradiški

565

Pravilnik o obrascima i načinu upisa u sudski registar ustanova

566

Zaključak o evidentiranju spornih pitanja vezanih uz imovinu, status poduzeća, dugovanja i potraživanja poduzeća iz Republike Hrvatske koja se odnose na područje Republike Makedonije

567

Objava o svoti prosječne jednoipolmjesečne i dvomjesečne plaće u Republici Hrvatskoj