Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 104/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 104/1995

Zagreb, 18. prosinca 1995.

1727

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o uredu za upravljanje imovinom Republike Hrvatske

1728

Odluka o zabrani dodjele stanarskih prava

1729

Odluka o dostavljanju podataka o nekretninama u posjedu Republike Hrvatske

1730

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pravosuđa

1731

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa

1732

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika vlade Republike Hrvatske

1733

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova hrvatske skupine mješovite hrvatsko-mađarske komisije za provedbu konvencije 1 obnavljanju, označavanju i održavanju granične crte i graničnih oznaka na hrvatsko-mađarskoj granici

1734

Pravilnik o porezu na dohodak

1735

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o početku izdavanja iskaznica zdravstveno osigurane osobe i vremenu trajanja zamjene postojeće iskaznice

1736

Odluka o prestanku valjanosti odluke o utvrđivanju osnovice plaće djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske