GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 12/1995

Zagreb, 24. veljače 1995.

224

Uredbu o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

225

Uredbu o izmjeni i dopuni Zakona o bankama i štedionicama

226

Uredbu o položajnim dodacima državnih službenika Državnog ureda za reviziju

227

Odluka o ukidanju akta "Podatak o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajućem indeksu promjene vrijednosti kn prema DEM na dan 12. prosinca 1994." kojeg je donio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja 14. prosinca 1994. godine, objavljenog u "Narodnim novinama", broj 94/94

228

Odluka o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske i Grada Zagreba

229

Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prijama službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske

230

Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske

231

Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Drugostupanjske komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje prava bivših političkih zatvorenika

232

URješenje o imenovanju glavnog ravnatelja Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"

233

Rješenje o imenovanju člana Ravnateljstva Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"

234

Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti direktora Poduzeća "Hrvatske ceste"

235

Naredbu o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

236

Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne granice

237

Odluka o prirezu na porez na dohodak

238

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-253/1992. od 8. veljače 1995

239

Rješenje Ustavnog suda Republike broj U-I-130/1995. od 20. veljače 1995.

240

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-415/1993. od 15. veljače 1995.