GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 13/1995

Zagreb, 28. veljače 1995.

241

Uredbu o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova

242

Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji

243

Uredbu o plaćanju naknada za korištenje radnih dozvola iz kontingenata radnih dozvola za SR Njemačku

244

Uredbu o dopunama Uredbe o osnivanju Komisije za zatočene i nestale

245

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

246

Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Ivankovo

247

Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Skakavac

248

Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Tordinci

249

Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera"

250

Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove "Nacionalni park Paklenica"

251

Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove "Nacionalni park Risnjak"

252

Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove "Nacionalni park Kornati"

253

Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove "Nacionalni park Mljet"

254

Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove "Nacionalni park Krka"

255

Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove "Park prirode Telaščica"

256

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

257

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

258

Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

259

Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

260

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora sigurnosti željezničkog prometa

261

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga blagajničkih zapisa (lombardni kredit)

262

Odluka o visini naknade za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama

263

Ispravak Izvoda iz odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 1995. godinu