Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 34/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 34/1995

Zagreb, 19. svibnja 1995.

679

Odluka o proglašenju zakona o vinu

680

Odluka o proglašenju zakona o otpadu

681

Odluka o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

682

Pročišćeni tekst Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika

683

Pročišćeni tekst Zakona o nadzoru državne granice

684

Odluka o razrješenju ministra pravosuđa

685

Odluka o razrješenju zamjenika ministra pravosuđa

686

Odluka o imenovanju ministra pravosuđa

687

Odluka o razrješenju zamjenika ministra financija

688

Odluka o imenovanju zamjenika ministra financija

689

Odluka o osnivanju veleposlanstva Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistan sa sjedištem u Islamabadu

690

Odluka o osnivanju veleposlanstva Republike Hrvatske u republici Indoneziji, sa sjedištem u Đakarti

691

Odluka o osnivanju veleposlanstva Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Haagu

692

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanstva Republike Hrvatske u Islamskoj republici Pakistan, sa sjedištem u Islamabadu

693

Odluka o razrješenju dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u kraljevini Tajland

694

Odluka o razrješenju dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Mongoliji

695

Odluka o razrješenju dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini

696

Odluka o razrješenju dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Filipini

697

Rješenje o razrješenju savjetnika predsjednika vlade Republike Hrvatske

698

Rješenje o razrješenju predsjednika uprave državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

699

Rješenje o imenovanju predsjednika uprave državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

700

Rješenje o razrješenju člana uprave državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

701

Rješenje o imenovanju člana uprave državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

702

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad kontrolora letenja

703

Naredba o obveznom Trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva na području županije Vukovarsko-Srijemske

704

Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-362/1994. od 10. svibnja 1995

705

Rješenje ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-1028/1994. od 10. svibnja 1995