Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 36/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 36/1995

Zagreb, 1. lipnja 1995.

721

Odluka o proglašenju zakona o komunalnom gospodarstvu

722

Odluka o proglašenju zakona o zakladama i fondacijama

723

Odluka o proglašenju zakona o zadrugama

724

Odluka o proglašenju zakona o zaštitnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

725

Odluka o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata

726

Odluka o razrješenju predstojnika ureda za nacionalnu sigurnost

727

Odluka o imenovanju veleposlanika Ministarstva vanjskih poslova

728

Uredba o osnivanju centra za radnu terapiju osoba s oštećenjem u duševnom ili tjelesnom razvoju

729

Odluka o izmjenama odluke o gornjoj granici zaduženosti određenih poduzeća kod banaka u Republici Hrvatskoj

730

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

731

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. čamagajevci od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

732

Rješenje o razrješenju glavnog deviznog inspektora Republike Hrvatske

733

Rješenje o imenovanju glavnog deviznog inspektora Republike Hrvatske

734

Rješenje o imenovanju promatrača Republike Hrvatske pri međunarodnom sudu za kazneni postupak protiv osoba odgovornih za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991. godine

735

Rješenje o imenovanju koordinatora vlade Republike Hrvatske za obnovu građanske tolerancije

736

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za valenje domaće peradi i pernate divljači

737

Naputak o provedbi uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima