Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 50/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 50/1995

Zagreb, 21. srpnja 1995.

1020

Odluka o proglašenju Zakona o prosvjetnoj inspekciji

1021

Odluka o proglašenju Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi

1022

Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu

1023

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

1024

Program općeg dijela državnog stručnog ispita

1025

Pravilnik o sadržaju i obliku indeksa koji se izdaje studentu sveučilišnih i stručnih studija

1026

Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica

1027

Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati

1028

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

1029

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa

1030

Odluka o izdavanju Kompleta optjecajnog kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa

1031

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala

1032

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-326/1994

1033

Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-815/1994