Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 75/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 75/1995

Zagreb, 29. rujna 1995.


1273

Zakon o državnom odvjetništvu

1274

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

1275

Zakon o Državnom pravobraniteljstvu

1276

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

1277

Odluka o postavljanju Frane Krnića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

1278

Uredba o minimalnoj plaći

1279

Uredba o izmjeni uredbe o privremenoj uporabi bonova pri prodaji naftnih derivata

1280

Naredba o izmjenama Naredbe o visini zaštitne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

1281

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1995.

1282

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995.

1283

Odluka o raspoređivanju sredstava za oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege druge osobe u 1995. godini

1284

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1995.

1285

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995

1286

Ispravak Obvezatnih uputa broj III. o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske