Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 79/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 79/1995

Zagreb, 6. listopada 1995.

1333

Odluka o izmjeni Odluke o povećanju vrijednosti koeficijenata platnih razreda za pojedine službe

1334

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

1335

Pravilnik o utvrđivanju trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica

1336

Pravilnik o obvezatnom atestiranju plinskih uređaja za velike kuhinje i za kampiranje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih uređaja

1337

Pravilnik o kakvoći goriva za mlazne motore

1338

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora zaštite okoliša

1339

Naputak o obrascu, sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša

1340

Odluka o uvjetima i načinu plačanja gotovim novcem

1341

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa narodne banke hrvatske

1342

Ispravak Odluke o osnivanju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

1343

Ispravak Odluke o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Pakrac

1344

Ispravak Pravilnika o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova