Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 82/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 82/1995

Zagreb, 12. listopada 1995.

1353

Odluka kojom se odlikuje Vjekoslav Kaleba Redom Ante Starčevića i Spomenicom domovinske zahvalnosti

1354

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za upravno područje iz oblasti zdravstva

1355

Pravilnik o popisu s dokumentacijom o studentima na sveučilišnim ili stručnim studijima

1356

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja popisa o ispitima

1357

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja

1358

Obvezatne upute broj XII. Izbor zastupnika koje biraju pripadnici nacionalnih manjina u posebnim izbornim jedinicama

1359

Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije

1360

Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske